EGBERTO GISMONTI

Egberto Gismonti (1969)

1969
Elenco
Faixas
1 Salvador
(Egberto Gismonti)
2 Tributo a Wes Montgomery
(Egberto Gismonti)
3 Pr'um samba
(Egberto Gismonti)
4 Computador
(Egberto Gismonti)
5 Atento, alerta
(Paulo Sergio Valle, Egberto Gismonti)
6 Lírica II [Pra mulher amada]
(Egberto Gismonti)
7 O gato
(Egberto Gismonti)
8 Um dia
(Egberto Gismonti)
10 Pr'um espaço
(Egberto Gismonti)
11 O sonho
(Egberto Gismonti)
12 Estudo nº 5
(Egberto Gismonti)
 
Imagem da capa indisponível